Categories
News

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ความสำคัญของอาหารกับผู้ป่วยมะเร็ง อาหารเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอและเหมาะสมก่อน ระหว่างและหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นและมีความรู้สึกดีขึ้นมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะต้องรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่มีสารอาหารที่ร่างการต้องการได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำ อย่างเพียงพอ