Categories
News

จัดฟันเด็ก เพื่อฟันแท้ที่มีสุขภาพดีในอนาคต 

จัดฟันเด็ก เพื่อฟันแท้ที่มีสุขภาพดีในอนาคต  ฟันแท้ของเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฟันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ การรับประทานอาหาร ฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร สำหรับฟันแท้นั้น เป็นฟันชุดที่สองมีทั้งหมด 32 ซี่ ประกอบด้วย ฟันบน 16 ซี่ ฟันล่าง 16 ซี่ ซึ่งฟันแต่ละซี่จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกัน

Categories
News

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่ พฤติกรรมการดูดนิ้วของลูกน้อย ถือเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเอง หรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง ซึ่งถือว่าเป้นเรื่องปกติ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน