Categories
News

เฮติขอให้โลกช่วยทางการทหารปราบความโกลาหล

เฮติขอกำลังทหารจากต่างประเทศเพื่อระงับวิกฤตความรุนแรงของกลุ่มแก๊งซึ่งทำให้ประเทศเป็นอัมพาต รัฐบาลเฮติอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีเอเรียล เฮนรี ขอความช่วยเหลือทางอาวุธเนื่องจากความเสี่ยงจากวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้พลเมืองของตนในเฮติออกไปเนื่องจากความไม่มั่นคง แก๊งอันธพาลกลุ่มหนึ่งได้ปิดกั้นคลังน้ำมันหลักของประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน

ทำให้เสบียงพื้นฐานอย่างน้ำและอาหารหมดสภาพ ไม่ชัดเจนว่าใครส่งคำขอให้แทรกแซงและจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใด สหประชาชาติกล่าวว่ายังไม่ได้รับคำขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเฮติ สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกของสหประชาชาติ กล่าวว่า อย่างที่เราพูดไป เรายังคงกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในเฮติ ผลกระทบที่มีต่อชาวเฮติ ต่อความสามารถของเราในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมนุษยธรรม สหรัฐฯ ยังกำลังพิจารณาคำร้องขอให้มีทางเดินเพื่อมนุษยธรรมเพื่อฟื้นฟูการจ่ายเชื้อเพลิงภายในเฮติ อ้างจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เวแดนท์ พาเทล นาย Patel ไม่ได้บอกว่าทหารที่จะสนับสนุนเรื่องนี้จะมาจากไหน